1. Logowanie do systemu przebiega z użyciem numeru albumu – jako loginu i numeru PESEL – jako hasła.
Numer albumu znajduje się na legitymacji. Logowanie uruchamia ikona w górnym prawym rogu.
UWAGA! Jeśli numer PESEL zaczyna się od zer to podczas logowania należy je pominąć.
Na przykład PESEL postaci: 00######### wpisujemy jako ######### (# oznacza dowolną cyfrę).

2. Proszę przemyśleć wybór grupy labolatoryjnej, tak aby była zgodna z planem zajęć.
Po zamknięciu systemu ewentualne późniejsze zmiany będą możliwe po uzgodnieniu z prowadzącym na pierwszych zajęciach.

3. Zapisy na Techniki BIM w Projektowaniu trwają do poniedziałku (01.10.18) do godziny 20:00.
Zapisy na Techniki Komputerowe w Projektowaniu trwają do środy (03.10.18) do godziny 20:00.

4. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą się państwo zalogować, proszę mailowo kontaktować się z dr inż. arch. Faridem Nassery fnassery@pk.edu.pl.
Proszę maila zatytułować "Zapisy do grupy z przedmiotu /nazwa kursu/". W mailu podać imię, nazwisko, nr albumu i rodzaj studiów /stacjonarne lub niestacjonarne/.

5. W przypadku braku odpowiedzi przez stronę przy obciążeniu serwera proszę spróbować ponownie po 5 minutach.

6. Zajęcia odbywają się w sali 102 na I piętrze Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej przy ul. Warszawskiej 24.


© 2018 ©ZGWiTC